wiertnice_poziome_glowice

Głowice służą do urabiania gruntu i są montowane na czole (początku) ślimaka za pomocą trzpienia sześciokątnego wg tabeli I „Połączenia sześciokątne ślimaków”.

Wszystkie głowice wyposażone są w zewnętrzne skrzydełka powiększające średnicę zwiercanego otworu w gruncie ponad średnicę wciskanej rury. Skrzydełka te samoczynnie otwierają się przy obrocie głowicy „w prawo” oraz samoczynnie zamykają się przy obrocie głowicy „w lewo”. Przy zamkniętych skrzydełkach głowicę wraz z całą kolumną ślimaków można wycofać ze stalowej rury osłonowej, która pozostaje w gruncie.

Głowice w zależności od swojej wielkości (średnicy) oraz rodzaju zwiercanego gruntu mają różną konstrukcję. Do pracy w gruntach lekkich oraz nasypowych mogą być stosowane głowice nożowe (tzw. zwykłe) natomiast do robót w gruntach średnich i ciężkich należy stosować głowice widiowe z wymiennymi zębami widiowymi.

Średnica zew. rury
osłonowej
Ø zew.
ślimaka
Ø
głowicy
Øs
głowicy
Głowica
nożowa "GN"
Głowica
widiowa "GW"
Rozmiar
trzpienia "s"
Uwaga
mm mm mm mm 32
108; 114 90 90 120 + 32
133; 139 110 110 140 + 36
159 130 130 170 + + 36
194; 219 170 170 230 + + 46; 65
245 215 215 260 + + 46; 65
273; 298 230 230 290 + + 46; 65
324 280 280 340 + + 46; 65 *
356 310 310 370 + + 46; 65 *
406 360 360 430 + + 46; 65 *
508 460 460 530 + + 65; 104 *
610 560 560 630 + + 65; 104 *
711 660 660 730 + + 65; 104 *
813 760 760 830 + + 65; 104 *
1016 960 960 1050 + 104 *
1220 1100 1100 1250 + 104 *
1420 1300 1300 1450 + 104 *
*Uwaga: Głowice widiowe od średnicy Ø280mm do Ø1300mm wykonywane są w wersji 3-ramiennej.

Przykłady konstrukcyjne głowic:

wiertnice_poziome_glowica_nozowa_lopatkowa_rysunek_techniczny


Przykład oznaczenia głowicy nożowej „łopatkowej” do ślimaka Ø110mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=140mm z sześciokątem s=32mm GN110/140-s32

wiertnice_poziome_glowica_nozowa_do_slimakow_rysunek_techniczny

wiertnice_poziome_glowica_nozowa_do_slimakow

Przykład oznaczenia głowicy nożowej do ślimaka Ø230mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=260mm z sześciokątem s=46mm GN230/260-s46

wiertnice_poziome_glowica_nozowa_do_slimakow2_rysunek_techniczny


Przykład oznaczenia głowicy nożowej do ślimaka Ø660mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=730mm z sześciokątem s=65mm GN660/730-s65

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_lopatkowa_do_slimakow_rysunek_techniczny

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_lopatkowa_do_slimakow

Przykład oznaczenia głowicy widiowej do ślimaka Ø130mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=170mm z sześciokątem s=36mm GW130/170-s36

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_do_slimakow_rysunek_techniczny

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_do_slimakow
Przykład oznaczenia głowicy widiowej do ślimaka Ø230mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=260mm z sześciokątem s=65mm GW230/260-s65

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_do_slimakow2_rysunek_techniczny


Przykład oznaczenia głowicy widiowej do ślimaka Ø460mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=530mm z sześciokątem s=65mm GW460/530-s65

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_do_slimakow3_rysunek_techniczny

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_do_slimakow3

Przykład oznaczenia głowicy widiowej do ślimaka Ø760mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=830mm z sześciokątem s=104mm GW760/830-s104

Głowice służą do urabiania gruntu i są montowane na czole (początku) ślimaka za pomocą trzpienia sześciokątnego wg tabeli I „Połączenia sześciokątne ślimaków”.

Wszystkie głowice wyposażone są w zewnętrzne skrzydełka powiększające średnicę zwiercanego otworu w gruncie ponad średnicę wciskanej rury. Skrzydełka te samoczynnie otwierają się przy obrocie głowicy „w prawo” oraz samoczynnie zamykają się przy obrocie głowicy „w lewo”. Przy zamkniętych skrzydełkach głowicę wraz z całą kolumną ślimaków można wycofać ze stalowej rury osłonowej, która pozostaje w gruncie.

Głowice w zależności od swojej wielkości (średnicy) oraz rodzaju zwiercanego gruntu mają różną konstrukcję. Do pracy w gruntach lekkich oraz nasypowych mogą być stosowane głowice nożowe (tzw. zwykłe) natomiast do robót w gruntach średnich i ciężkich należy stosować głowice widiowe z wymiennymi zębami widiowymi.

Średnica zew. rury osłonowej Ø zew. ślimaka Ø głowicy Øs głowicy Rozmiar
trzpienia "s"
Głowica
nożowa "GN"
Głowica
widiowa "GW"
Uwaga
mm mm mm mm
159 130 130 170 51 +
194; 219 170 170 230 51 +
245 215 215 260 51; 65; 65K +
273; 298 230 230 290 51; 65; 65K; 85 + +
324 280 280 340 51; 65; 65K; 85 + +
356 310 310 370 51; 65; 65K; 85 + + *
406 360 360 430 51; 65; 65K; 85 + + *
508 460 460 530 65; 65K; 85 + + *
560 510 510 580 65; 85; 104 + + *
610 560 560 630 65; 85; 104 + + *
711 660 660 730 85; 104 + + *
813 760 760 830 85; 104 + + *
914 860 860 930 85; 104 + *
1016 960 960 1050 85; 104 + *

Przykłady konstrukcyjne głowic:

wiertnice_poziome_glowica_nozowa_gnk_rysunek_techniczny


Przykład oznaczenia głowicy nożowej do ślimaka Ø280mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=340mm z tuleją sześciokątną s=65mm (do podłączenia krętlika) i z trzpieniem sześciokątnym s=65mm (do podłączenia ślimaka): GNK280/340, s65/65

wiertnice_poziome_glowica_nozowa_gnk2_rysunek_techniczny

wiertnice_poziome_glowica_nozowa_gnk2

Przykład oznaczenia głowicy nożowej do ślimaka Ø760mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=830mm z tuleją sześciokątną s=65mm (do podłączenia krętlika) i z trzpieniem sześciokątnym s=104mm (do podłączenia ślimaka): GNK760/830, s65/104

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_gwk_rysunek_techniczny

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_gwk

Przykład oznaczenia głowicy widiowej do ślimaka Ø170mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=230mm z tuleją sześciokątną s=65mm (do podłączenia krętlika) i z trzpieniem sześciokątnym s=51mm (do podłączenia ślimaka): GWK170/230, s65/51

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_gwk2_rysunek_techniczny


Przykład oznaczenia głowicy widiowej do ślimaka Ø310mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=370mm z tuleją sześciokątną s=65mm (do podłączenia krętlika) i z trzpieniem sześciokątnym s=65mm (do podłączenia ślimaka): GWK310/370, s65/65

wiertnice_poziome_glowica_widiowa_gwk3_rysunek_techniczny

Przykład oznaczenia głowicy widiowej do ślimaka Ø560mm ze skrzydełkami rozchylnymi na średnicę Øs=630mm z tuleją sześciokątną s=65mm (do podłączenia krętlika) i z trzpieniem sześciokątnym s=85mm (do podłączenia ślimaka): GWK560/630, s65/85